سینا علی محمدی

برنامه نویس اندروید

طراح وبسایت

سینا علی محمدی

برنامه نویس اندروید

طراح وبسایت

NeedBlood

  • صاحب اثر: سینا علی محمدی
  • تاریخ: 1397/8/6
  • گروه برنامه نویسی: گودلایف
  • دسته بندی: خدماتی

برنامه NeedBlood در سال ۹۷ برای تسهیل فرایند خون رسانی توسط گروه برنامه نویسی گودلایف به صورت برنامه اندرویدی و سایت ایجاد شد . تصاویری از برنامه اندرویدی :

سایت و برنامه از سال ۹۸ از حالت انتشار خارج شده است .